HTU blir Högskolan i Väst

2 september 2005

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) byter namn den
1 januari, efter beslut av regeringen. Det nya namnet blir Högskolan i Väst. I mars 2004 beslutade högskolans styrelse att samla högskolans campus i Trollhättan – i dag finns högskolan på tre orter. Sjuksköterskeutbildningen flyttar från Vänersborg till högskolans nya campus höstterminen 2008.
www.htu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida