Hud mot hud istället för kuvös

Bättre psykomotorisk utveckling, bättre anknytning och amning och kortare vårdtider är några av fördelarna med kängurumetoden, jämfört med kuvösbehandling.

?Kängurumetoden är spridd över världen, men medan den i utvecklingsländerna är en vårdmetod är den i Norden och andra i-länder mest en mysfaktor. Vi vill introducera den fullt ut. Därför genomför vi dagens konferens om metoden, förklarar universitetslektor Kerstin Hedberg Nyqvist på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sedan ett år tillbaka används metoden att bära sitt för tidigt födda barn hud mot hud dygnet runt i stället för att ha det i kuvös som vårdmodell på Akademiska sjukhuset.

? Effekterna är oerhört starka. Bindning och anknytning mellan föräldrar och barn blir bättre, den psykomotoriska utvecklingen och stabiliseringen blir bättre liksom amningen. Separationer mellan barn och förälder blir färre och vårdtiderna kortare, säger Kerstin Hedberg Nyqvist.

Vetenskaplig utvärdering

Ursprungligen kom metoden till för att lösa problem på en förlossningsklinik i Bogota runt decennieskiftet 1970/1980. Var tionde av de 30 000 barn som föddes vart år hade för låg vikt. Att mammorna höll sina barn hud mot hud fick bli en ersättning för de kuvöser som inte fanns.

Sen dess har metoden utvecklats, förfinats och beforskats. Med på dagens konferens är också doktor Natalie Charpak från Bogota och doktor Nils Bergman, världsledande på forskning och tillämpning av metoden.

? Vi började ta fram riktlinjer för modellen hösten 2004, har försökt att arbeta systematiskt. och kommer också att utvärdera verksamheten vetenskapligt, säger Kerstin Hedberg Nyqvist på nyföddhetsavdelningen.

Rekordstort intresse

En del barnen på avdelningen kan skötas hud mot hud dygnet runt av mamman eller pappan redan från början. De barn som till exempel behöver intensivvård kan ofta ändå vårdas hud mot hud en stod del av dagen för att sedan få dygnet runt kontakt så fort de är ur kuvösen.

Att det är just neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset som har infört modellen förklarar Kerstin Hedberg Nyqvist med att de var några eldsjälar som råkade befinna sig på samma arbetsplats.

? Inte minst vår verksamhetschef professor Uwe Ewald, säger Kerstin Hedberg Nyqvist som själv har disputerat på amning av för tidigt födda barn.

Sedan Akademiska sjukhuset införde kängurumetoden som vårdmodell för för tidigt födda barn för ett år sedan har långt fler velat komma på studiebesök än vad sjukhuset har möjlighet att ta emot. Då blev lösningen dagens konferens. Men också den blev snabbt fulltecknad och hundra av fyra hundra intresserade blev utan platser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida