Humana genprojektet

3 april 2000

Det humana genomprojektet HGP,ibland kallat HUGO i Sverige, startade officiellt den 1 oktober 1990 i USA. Alla forskningsinstitutioner som vill ansluta sig får vara med. Ingen styr utan varje land medverkar efter bästa förmåga. USA, Frankrike och Storbritannien satsar stora ekonomiska resurser. Kina och Japan har kommit starkt på senare år. Sverige deltar också. HGP kan ses som ett vetenskapligt organ – en vetenskapsakademi med regelbundna möten för forskarna. Forskningsresultaten görs regelbundet offentliga, på senare år via Internet. Information från projektet lagras i både offentliga och privata databaser. (Bilden visar ett amerikanskt genforskningslaboratorium.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida