Hundar upptäcker blåscancer

8 november 2004

Hundar kan lära sig att känna skillnad på urin från patienter med blåscancer och urin från friska patienter. Engelska forskare lät efter sju månaders träning sex hundar lukta på nio olika uppsättningar med vardera sju olika urinprover, varav ett från en person med blåscancer. Rent slumpmässigt borde hundarna alltså ha haft rätt var sjunde gång, det vill säga i 14 procent. Resultatet blev att de hade 41 procent rätt.

Forskarna konstaterar att urin från patienter med blåscancer måste innehålla flyktiga ämnen som ger en distinkt doftsignal.

Källa: British Medical Journal 2004; 329:712.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida