Hur får vi ihop helheten?

Din arbetsmiljö är också patientens vårdmiljö. Det är dags att se hur lagar, avtal och politiska beslut hänger ihop. Vården skulle må betydligt bättre av ett helhetstänkande.

9 augusti 2004

Eva Fernvall vill få igång en diskussion om begreppen i vården. Begrepp som skymmer den viktiga helhetssynen. Ett nytt tänkande som också utmanar traditionella fackliga strukturer.

När ordet arbetsmiljö ersätts med vårdmiljö får också patienten och vårdens organisation plats i begreppet. Följ distriktssköterskan Lena Larsson i hennes skiftande vårdmiljöer.

Politiker och arbetsgivare går inte gärna utanför ramen
och tar med sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i diskussioner om till exempel prioriteringar. Värdefull kunskap tas inte till vara. Fyra avdelningsordföranden berättar hur de vill få till ett större helhetstänkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida