Hur hanteras besvärliga?

5 februari 2019

Forskaren Kristina Sutter-Beime, vid Örebro universitet, har studerat hur chefer hanterar besvärliga medarbetare i fyra kategorier. De som: presterar för dåligt, går bakom ryggen på sin chef, hamnar i konflikt med kolleger och skapar dålig stämning. Cheferna valde olika vägar för att lösa problemen. ?

Avhandlingen:?
Den avvikande anställda: En studie av den disciplinära processens misslyckande?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida