Hur ska framtidens utbildning se ut?

1 september 2006

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att arbeta fram en vision om den framtida sjuksköterskeutbildningen. Gruppen inledde sitt arbete i våras, men personbyten har gjort att den inte har kommit i gång på allvar förrän nu i höst.

Målet är att visionen ska vara klar under nästa år, berättar Kristina Malm Janson från Vårdförbundets kansli, som tillsammans med Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson, studerandeombudsmannen Hanna Rönnell och två studenter representerar förbundet i arbetsgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida