Hur ska Vårdförbundet drivas?

Företrädarträffar, representantskapsmöten och vanliga medlemsmöten. Diskussionerna om förslaget till nya stadgar för Vårdförbundet har kommit i gång i hela landet.

5 november 2001

Den här veckan träffas Dalarnas representantskapsombud för att diskutera förslaget till nya stadgar. Syftet är att Vårdförbundets lokala styrelse ska få så bra underlag som möjligt i arbetet med att skriva ett yttrande över förslaget.

– Vi har diskuterat förslaget sedan i september och har informerat medlemmarna på olika sätt, bland annat i vår medlemstidning. De har också kunnat beställa förslaget i sin helhet per fax, vanlig post och via e-post, berättar Ann-Christine Wagnås, ordförande i Dalarna.

Företrädarnas och medlemmarnas synpunkter och funderingar är förstås viktiga när avdelningen i Dalarna sätter samman sitt yttrande. Samma sak säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten. Även där kom arbetet med stadgeförslagets remissbehandling i gång tidigt under hösten. Förslaget skickades ut till alla samordnare för vidare befordran till övriga företrädare.

Kan bli segt
– Vi hoppas förstås att företrädare sedan ska ta upp frågan med sina medlemmar, även om jag är rädd för att det kan bli segt. Det är svårt att få medlemmar att engagera sig om det inte handlar om lönen, säger Lena Sjölin.

Västerbotten nöjer sig inte med detta. Även om remisstiden till förbundet går ut den 7 december i år, planerar den lokala avdelningen att ta upp stadgefrågan på årsmötet i vår.

– Vi tror att vi behöver gå igenom den en gång till innan vi åker till kongressen i maj, säger Lena Sjölin.

Inget riktigt nytänkande
Jönköping gör inte samma satsning. När Vårdförbundet kontaktade Vårdförbundets ordförande där, Joakim Edvinsson, fanns inga speciella möten inplanerade.

– Men vi kommer förstås att prata med våra företrädare och få dem att ta en diskussion med medlemmarna innan vi skriver vårt remissvar, säger han.

Orsaken till att Jönköping inte gör en större satsning är att styrelsen till skillnad mot Vårdförbundets ledning inte tycker att förslaget till nya stadgar i så hög grad avviker från de gamla stadgarna.

– Om det varit ett riktigt nytänkande skulle vi göra mer, säger Joakim Edvinsson.

Om det är ett nytänkande eller inte – det kan du själv avgöra. Vårdfacket publicerar på nästa uppslag förslaget i sin helhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida