Enkät: Hur tycker du att det fungerar att arbeta med tolk?

4 december 2018

 

Ulrica Månemyr.

Ulrica Månemyr?
Sjuksköterska inom äldreomsorgen, Oxelösund, samt barn- och ungdomskliniken, Nyköping?
— Vi har många patienter med annan bakgrund och behöver ofta tolk. Ibland har vi tolk på plats, men oftast är det via telefon. Jag är imponerad över att de har så fantastiskt minne, de kan lyssna länge och sen översätta.?

— Sen hoppas man att allt återges på rätt sätt men jag har inte upplevt att det blivit några missförstånd. Dessutom kan patienterna ofta lite svenska och vi kan använda oss av kroppsspråk. ?Ibland tolkar barnen när de kommer in med snabba ryck. Då är det ju inte säkert att det blir korrekt och man kan inte ge dem all information heller.

 

Sara Abrahamsson. Foto: Charlotta Håkansson

Sara Abrahamsson
Biomedicinsk analytiker, fysiologiska avdelningen, Karlskoga lasarett
— Helst vill jag att tolken ska finnas på plats. Vid arbetsprover och spirometri behöver patienten informeras kontinuerligt under undersökningen.
— Vi är noga med att det ska vara en auktoriserad tolk. En anhörig kanske inte översätter med rätt medicinska ord. Det finns också en risk att de lägger in egna värderingar när de tolkar.
— Med tolk slipper man språkförbistringar. Vid spirometri krävs extra bra tolkar som kan översätta momentant. Instruerar jag patienten och säger ”blås ut nu” kan inte ”nu” komma tio sekunder senare.

 

Marcus Folkö Müntzing

Marcus Folkö Müntzing
Sjuksköterska, Örebros ungdomsmottagningar:
— Jag tycker att det fungerar bra för det mesta, men det är ett extra moment att ta hänsyn till.
— Helst vill jag att tolken ska vara med på rummet, det känns för opersonligt med telefontolk. Men ibland kan det vara en fördel med tolk över telefon, till exempel om man ska prata om väldigt känsliga saker med ungdomar, som hedersvåld och övergrepp.
— Vi använder ofta teckenspråkstolkar här också eftersom vi har många ungdomar som har hörselnedsättning eller är döva. Jag kan själv en del teckenspråk, men använder alltid tolk i vård mötet.

 

Jenny Matiasson.

Jenny Matiasson
Sjuksköterska, hematologavdelning 353, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg:
— Vårt sjukhus har nord­östra Göteborg som upp­tagnings­område. Många patienter har utländsk bakgrund så vi är vana. Jag tycker att det fungerar bra.
— Vi bokar alltid tolk till läka­r­besöken. Det känns mer patientsäkert. Då brukar jag passa på att be tolken skriva ner en lista med vanliga ord som är användbara i omvårdnadsarbetet, till exempel ont, mat, kissa och så vidare.
— Ibland tar vi hjälp av någon personal som talar samma språk, men det gäller att begränsa till det akuta. Om det är viktig information ska det vara en riktig tolk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida