Bemanning

Hyrsjuksköterskor i protest mot regionernas gemensamma prislista

Hyrsjuksköterskor i protest mot regionernas gemensamma prislista
Bilden är ett montage. Foto: Getty Images

Nu går alla regioner ihop och inför en gemensam pressad prislista för hyrpersonal i vården. Krav ställs på två års yrkeserfarenhet och en karenstid på ett år införs. Samtidigt ska pensionsavsättning och försäkring garanteras. Men hyrsjuksköterskorna protesterar: "Det jag tycker är mest häpnadsväckande med det nya avtalet är att alla regioner blir en," säger Milo Bescher, initiativtagare till en facebookgrupp för yrkesgruppen.

Det nya ramavtalet för hyrsjuksköterskor och hyrläkare är klart och kommer att gälla i hela landet. Det är nu utskickat så att hyrföretagen kan börja teckna avtal i hela landet, med start som tidigast i november.

Västra Götaland kommer att bli en upphandlande myndighet för alla regioner när det gäller vårdhyrpersonal.

Regionerna har tyckt att kostnaden för inhyrd personal skenat och att de konkurrerade med varandra, och tycker sig nu ha hittat lösningen för hur skattepengarna ska förvaltas på ett klokare sätt.

– Vi behövde ställa tydligare krav på kvalitet och kostnader. Genom att ha samma regler, kommer vi att undvika en osund konkurrens mellan olika regioner, säger Stefan Petersson, projektledare på SKR.

Kräver två års erfarenhet

En aspekt av kvalitet är erfarenhet hos hyrpersonalen. Den måste nu vara minst två år av kliniskt arbete. En annan är de kontroller som nu blir obligatoriska till exempel hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, Socialstyrelsen för legitimation och i polisens brottsregister.

Ersättningarna kommer att vara lika till hyrföretagen oavsett region. Däremot kommer varje region vara indelad i olika zoner, så att storstad utgör grundersättningen, och mindre stad och glesbygd har högre pris.

Det tas inte emot med öppna armar av hyrföretagen och hyrsjuksköterskorna protesterar med en namninsamling.

Dedicare har avtal med 17 av 21

Eva Brunnberg, vd Dedicare Sverige
Eva Brunnberg, vd för Dedicare. Foto: Privat.

Dedicare är ett stort bemanningsföretag och har i dag avtal med 17 av 21 regioner. Eva Brunnberg, som är vd för den svenska verksamheten, vill börja med att lyfta något positivt om den nya regiongemensamma listan för priser och krav.

– Nu krävs att avsättningar ska göras också för konsulter till pension och försäkring. Det har vi verkat för länge, säger Eva Brunnberg, vd för Dedicare Sverige.

Däremot oroar hon sig för att få svårt att rekrytera hyrsjuksköterskor när ersättningen sjunker.

Enligt Stefan Petersson på SKR ligger priserna kvar på samma nivå som tidigare. Det håller inte Eva Brunnberg med om, när hon jämför med de avtal företaget har i dag.

Regionerna startar alltså hellre en ny myndighet än arbetar med de svårigheter de har att rekrytera sjuksköterskor.

Milo Bescher, hyrsjuksköterska

– Villkoren är sämre för ersättning, viten och karenstid. Regionerna riskerar att inte få de sjuksköterskor de behöver genom bemanningsföretagen. Det är en risk regionerna tar, samtidigt som vi har haft pandemi i två år och har en vårdskuld att hantera, säger hon.

Hyrsjuksköterskorna protesterar högljutt i sin Facebookgrupp och har startat en namninsamling. Milo Bescher är gruppens administratör och ansikte utåt och är själv hyrsjuksköterska, eller konsultsjuksköterska som är en benämning han tycker är mer korrekt, och som även används i det nya avtalet.

Det är att lönen kommer sjunka som inte är populärt, men också karenstiden på ett år.

Tror att många lämnar regionerna

Milo Bescher, hyrsjuksköterska. Foto: Anders G Warne.

Milo Bescher menar att det inte stämmer att ersättningen är densamma som i dag utan lägre.

– Den sjunker kraftigt i vissa regioner. Och det är ju också ett uttalat mål att minska kostnaderna och behålla fler sjuksköterskor i fast anställning.

Han tror att många hyrsjuksköterskor kommer lämna regionerna och välja andra uppdragsgivare, eller jobba utomlands.

Ersättningen i alla regioners storstäder kommer med det nya avtalet att vara 560 kronor per timme till hyrföretaget, som sedan utifrån det bestämmer hyrsjuksköterskans lön. I sommar har Milo Bescher 500 kronor i timmen i Stockholm.

– För att hyrföretaget ska kunna betala den summan behöver de kunna fakturera regionen 800 kronor, men de kommer bara få fakturera 560 kronor enligt det nya avtalet och då kommer timpriset till oss konsultsjuksköterskor sjunka kraftigt. Så enkelt är det, säger han.

– Det jag tycker är mest häpnadsväckande med det nya avtalet är att alla regioner blir en. De ska ju vara självständiga. Jag undrar hur Konkurrensverket kan godkänna det. Regionerna startar alltså hellre en ny myndighet än arbetar med de svårigheter de har att rekrytera sjuksköterskor.

Så blir prislistan för hyrsjuksköterskor

Bemanningsföretagen kommer att kunna fakturera följande ersättningar. Det är således inte den faktiska lönen till hyrsjuksköterskan.

Zon 1 är hyrpriset i och kring storstäder, zon 2 mindre städer och zon 3 glesbygd.

  • Legitimerad sjuksköterska och legitimerad röntgensjuksköterska: 560 kr/h (zon 1), 600 kr/h (zon 2), 650 kr/h (zon 3).
  • Specialistutbildad sjuksköterska: 650 kr/h (zon 1), 700 kr/h (zon 2), 750 kr/h (zon 3).
  • Specialistutbildad sjuksköterska inom anestesi, distrikt, intensivvård och operation, samt barnmorska: 700 kr/h (zon 1), 750 kr/h (zon 2), 800 kr/h (zon 3).
  • Ob-ersättning: Angivet ob-tillägg i kollektivavtalets allmänna bestämmelser multipliceras med 1,5. (Källa: SKR)

Men han menar att än är sista ordet inte sagt.

– Vi sjuksköterskor hoppas att hyrföretagen inte tecknar nya kontrakt utifrån det här avtalet. Vad gör regionerna då, de har ju redan svårt att både anställa och hyra in tillräckligt med sjuksköterskor?

För Vårdförbundet har karenstiden på ett år varit ett rött skynke. Den innebär att sjuksköterskor som går från en anställning inom regionen till att bli hyrsjuksköterska inte tillåts uppdrag inom sin region på ett år. I Vårdfokus tidigare artikel om det nya hyrramavtalet sa Vårdförbundets jurist Kirsi Piispanen att karenstiden inte gagnar vare sig vårdkvalitet eller arbetsmiljö:

– Som facklig organisation ser vi det nästan som ett yrkesförbud. Då väljer de bort personer med goda kunskaper och måste leta efter någon annan.

”Vi är oeniga med arbetsgivaren”

Enligt Stefan Petersson på SKR har Vårdförbundet samverkat kring avtalet i merparten av regionerna. Några avdelningar har varit oeniga och gått vidare till central förhandling i regionen, enligt medbestämmandelagen paragraf 14.

Det gäller exempelvis Vårdförbundet i Jönköping där Irene Sjövall Sanned är ordförande:

– Vi var oeniga på många punkter. Det har vi tydligt framfört. Eftersom vi inte fick svar på alla de frågor vi ställde till arbetsgivaren valde vi att begära ny förhandling enligt mbl-14. Protokollet är inte färdigt och signerat så jag kan inte uttala mig mer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida