I dansen hittar demenssjuka glädjen

När Krister Nyström svischar runt i eldig spansk dans med demenssjuka damer i rullstol känner de att de dansar flamenco. Här och nu kan dans, sång och musik höja deras livskvalitet och ge personalen ett sätt att kommunicera.

Många demenssjuka har lättare att förstå sådant som har musik och rytm. Dans, rörelse, sång och musik kan momentant höja deras livskvalitet genom att skänka glädje och lust här och nu, säger Krister Nyström, fil dr och dansterapeut knuten till Danshögskolan i Stockholm.

I en studie genomförd 2002-2004 inom Stockholms läns landstings projekt Kultur i vården presenterad i rapporten Av liv och dans utvecklade och prövade Krister Nyström en modell för hur vårdpersonal av olika yrkeskategorier kan använda ett dansterapeutiskt arbetssätt.

– För många i personalgruppen var det en utmaning att lägga undan språket och kommunicera med beröring och rörelse. Det är vanligt att man skäms och tycker att man inte kan dansa eller sjunga och därför tycker att det känns obekvämt att ta kontakt på det sättet.

Krister Nyström betonar att var och en ska arbeta utifrån sina egna förutsättningar och bara göra det som känns bekvämt. Annars finns det risk för att den egna oron förs över till patienten.

– Jag är dansare och sjunger inte särskilt bra, men använder mig av både sången och rörelsen. Om jag vill ha något sagt så sjunger jag fram det.

Många av de demenssjuka som Krister Nyström möter sitter i rullstol. Då dansar han med den sjuka i stolen.

– Det blir väldigt intensivt och det kan mycket väl bli så att patienten känner att hon verkligen dansar flamenco. För rullstolsburna är stolen inte ett objekt, den inlemmas i deras vara.

I vår föreläser han från Haparanda till Karlskrona. Han har också gjort en demonstrationsvideo som visar arbetssättet – vad som är bra med rytmer och till exempel var på kroppen man hittar trummor.

– Spansk dans är mycket stampa och klappa. En del av det fina i kråksången är att patienterna får ladda ur sig frustrationen över att inte kunna göra sig förstådda som de vill. Musik och rörelse blir en kanal för att få ut känslor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida