I Örebro ska alla nya sjuksköterskor få ett år på sig att komma in i jobbet

I Örebro ska alla nya sjuksköterskor få ett år på sig att komma in i jobbet
HR-konsulten Birgitta Hallström vid landstinget i Örebro hoppas att det nya introduktionsprogrammet ska öka självkänslan hos nyexaminerade sjuksköterskor. Foto: Maria Bergman

Nytt introduktionsprogram införs för att stärka dem i yrkesrollen.

14 november 2014

Sett över hela året får de nyexaminerade totalt 60 timmars introduktion i sitt nya yrke.

Grupper med nya sjuksköterskor ska träffas regelbundet varje månad för att diskutera och lyssna på föreläsningar om hur man kan få balans mellan arbete och fritid, vikten av god sömn och återhämtning och hur man kan hantera olika typer av stress.

Praktisk träning

Även många praktiska träningsmoment som katetersättning, att ge blodtransfusioner och sköta centrala venkatetrar ingår, liksom praktisk hygien och förflyttningsteknik.

För att underlätta på arbetsplatsen har också en checklista tagits fram som klinikerna kan använda sig av för att ge nya sjuksköterskor så bra arbetsplatsintroduktion som möjligt.

Vårdförbundet en av initiativtagarna

Både chefer och fackligt förtroendevalda vid Universitetssjukhuset i Örebro har vittnat om att nyexaminerade sjuksköterskor ofta upplever att steget från att vara student till att kastas in i arbetet är allt för stort.

För några har det lett till att de efter bara ett par år har slutat och bytt yrke. Andra har sökt upp företagshälsovården för att få hjälp med stress- och sömnproblem och andra symtom som hänger samman med deras svårigheter att bemästra den nya yrkesrollen.

Några HR-konsulter på sjukhuset intervjuade tillsammans med representanter för Vårdförbundet ett antal nya sjuksköterskor om vilka problem som de upplevde som mest påfrestande. Det är det som nu resulterat i att sjukhuset tagit fram ett ettårigt introduktionsprogram för nya sjuksköterskor. Programmet startar redan i januari nästa år.

Måste ges tid

– Det är fantastiskt roligt att man äntligen har lyssnat och tagit till sig av det som vi i många år har påtalat, att ett introduktionsprogram behövs. Det som nu tagits fram är väldigt väl genomtänkt, säger Pernilla Bjering Dahlén, styrelseledamot i Vårdförbundets Örebroavdelning.

Pernille Bjering DahlénPernilla Bjering Dahlén.

Men även om hon överlag är positiv ser hon en risk  med att alla kanske inte kommer att kunna fullfölja programmet.

– Vi har just nu en extrem brist på sjuksköterskor, så frågan är hur de nya ska få tid att genomföra programmet.

Det är dock tänkt att de som deltar ska kunna växla mellan olika grupper, just för att öka flexibiliteten utifrån verksamheternas behov.

– Om man följs åt i samma grupp blir man ofta rätt sammansvetsade. Då blir det lättare att dela intima tankar, diskutera olika fall och tillsammans reflektera över olika saker. Att tvingas byta grupp kan kanske dra ner kvaliteten.

Gäller för hela landstinget

Programmet har vunnit gehör inte bara på Universitetssjukhuset i Örebro utan även inom den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Örebro läns landsting, där beslutet är att programmet ska erbjudas alla nyexaminerade sjuksköterskor i såväl primärvården som psykiatrin samt på sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg.

Det är alltså inte ett projekt som ska pågå under en begränsad tid, det införs permanent.

– Vi hoppas att programmet ska ge sjuksköterskorna den trygghet som de behöver i sin nya yrkesroll. Och vi kommer att göra uppföljningar för att successivt kunna förbättra det, säger HR-konsulten Birgitta Hallström som lett projektet.

Hoppas kunna locka fler sjuksköterskor

Hon tror att programmet även kommer att fungera som ett bra rekryteringsinstrument. Senast i förra veckan fick hon ett samtal från en sjuksköterska som just blivit färdig med sin utbildning i Jönköping. Hon har ingen anknytning till Örebro, men hade hört talats om introduktionsprogrammet och ville därför börja jobba på sjukhuset.

– Vi hoppas naturligtvis att det också gör att fler sjuksköterskor vill stanna kvar hos oss, säger hon.

Kan bli karriärväg och ge högre lön

Nyligen skrev Vårdfokus om ett liknande projekt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som från och med nästa år ska prova en modell med så kallat kliniskt basår. De som går det programmet kan se fram mot ett lönepåslag efter att de har genomfört det.

– Det är något vi också diskuterar, men där vi ännu inte är klara. Men vi har påbörjat ett arbete för att se hur introduktionsprogrammet kan utnyttjas för att skapa nya karriärvägar för sjuksköterskorna och även leda till högre lön, säger Birgitta Hallström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida