I Söderhamn erbjuds behandling utan väntetid

Den som till slut har tagit steget och bett om hjälp behöver i Söderhamn aldrig vänta på att få avgiftning och behandling.

5 augusti 2005

Ett av problemen i arbetet med missbrukare är att få kommun och landsting att tala samma språk. För att lyckas med det startades för tio år sedan ett samverkansprojekt som senare ledde till en permanent beroendemottagning i Söderhamn. I dag står båda huvudmännen bakom mottagningen vars personal har regelbundna träffar med personal från både psykiatrin, primärvården och socialtjänsten.
Ingrid Näslund, en av två sjuksköterskor på Söderhamns beroendecenter, berättade på Vårdförbundets seminarium i Almedalen att psykiatrin månar om samarbetet med dem.
? Psykiatrin tar inte ansvar för patienter som är mitt inne i ett aktivt missbruk och kräver tre månaders drogfrihet innan de tar in en patient för behandling. De är måna om att samarbeta med oss eftersom många patienter har en blanddiagnos. Vi träffas ett par gånger i halvåret, sa hon.

Förra året hade beroendecentrumet 4 000 besök av patienter med kemiskt beroende. Patienterna erbjuds poliklinisk avgiftning och kognitiv behandling enligt tolvstegsprogrammet. Ingen av dem som tar kontakt behöver vänta. Om mottagningen inte kan ta emot en patient så inleds avgiftningen av primärvården. Men alla är inte motiverade att sluta med droger.
? Då gäller det att lyssna, hitta den rätta tonen och få till det rätta mötet, säger Ingrid Näslund.

Sedan tre år tillbaka sitter hon med i styrelsen för Riksföreningen för alkoholmottagningar. Även hon efterlyste mer kunskap om beroendefrågor under seminariet.
? Jag ser kunskapsbristen och när jag är ute i vården och pratar frågar personalen efter utbildning.
Riksföreningen ser som en viktigt uppgift att verka för att beroendefrågor kommer in i grundutbildningarna och att det skapas egna vidareutbildningar för sjuksköterskor, läkare och socionomer som vill arbeta med beroendevård.
? Det finns metoder för tidig diagnostisering och rätt ställda frågor kan till och med förhindra utvecklingen av beroende.

WWW.RAM.SE
Riksföreningen för alkoholmottagningar är en intresseförening för enheter inom öppen missbrukarvård med offentligt uppdrag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida