Ibuprofen lika farligt för hjärtat som coxiber

4 augusti 2006

Det är inte bara så kallade cox-2-hämmare som ökar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt. Stora intag av vanliga NSAID-preparat som ibuprofen och diklofenak (exempelvis Voltaren) ökar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar i samma utsträckning, enligt en metaanalys av 138 studier på sammanlagt 140 000 patienter. Av 1 000 personer som tar cox-2-hämmare eller regelbundet äter stora mängder NSAID drabbas cirka tre personer per år sannolikt av en hjärtinfarkt, enligt studien.

Björn Beerman, professor vid Läkemedelsverket, ställer sig dock frågande till hur författarna har kunnat komma fram till detta resultat. Den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea har efter en genomgång av samtliga cox-2-hämmare inte kunnat se någon ökad risk för akuta hjärt-kärlsjukdomar, förutom vid intag av Vioxx som numera är indraget.

Källa: British Medical Journal 2006;332:1302-1308.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida