Icke-rökare har företräde

10 maj 1999

VÄSTERNORRLAND. Det har blivit debatt både i medier och inom Vårdförbundets medlemskår om en tjänst som barnmorska på en mödravårdscentral i länet. I annonsen står nämligen att icke-rökare har företräde, något som man på en del håll kallar diskriminering av rökare. Arbetsgivarens motivering är att barnmorskan bland annat ska motivera blivande mödrar att sluta röka. »Vår inställning är att yrkeskompetensen ska vara avgörande vid tjänstetillsättning. Om däremot en rökare och en icke-rökare har likvärdig kompetens är det inte fel utifrån folkhälsosynpunkten att ge tjänsten till icke-rökaren«, säger Kerstin Sjöström, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida