ICN bekämpar fördomar mot hiv/aids

12 maj 2003

Den 12 maj är det åter dags för den internationella sjuksköterskedagen. Temat i år är »Fighting AIDS Stigma ? Caring for all«.

Syftet är att uppmärksamma och bilda opinion mot diskriminering och stigmatisering av hivsmittade och aidssjuka. Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, har sammanställt ett
underlag som kan laddas hem gratis från www.icn.ch.

Där finns bland annat handfasta tips på hur fördomar mot hiv/aids kan bekämpas och man kan testa om den egna vårdinrättningen tar hand om hiv/aids-patienter på bästa sätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida