Internationellt

ICN: Covid är ett masstrauma för världens sjuksköterskor

ICN: Covid är ett masstrauma för världens sjuksköterskor
En rad av ambulanser med patienter ankommer till Royal London Hospital. Sjukvården National Health Service är under extrem press i staden, under andra vågen av covid-19. Royal London Hospital. Whitechapel. Bild: Mark Thoma/ i-Images/TT

Kåren är så drabbad att det utgör ett hot mot sjukvårdssystemen. Hård press av arbetsbelastning och att många själva smittats, men också av trakasserier från vaccinmotståndare. Antalet avlidna sjuksköterskor är nu över 2200, enligt ICN.

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, varnar nu för en förödande ”covid-19-effekt” för världens sjuksköterskor. Organisationen har samlat in uppgifter från alla regioner i världen, som sammanlagt visar att sjuksköterskorna utsätts för traumatiska upplevelser.

Det hotar både sjukvårdssystemen och även yrkets framtid, enligt ICN. International Council of Nurses består av runt 115 medlemsländer. Genom ländernas professions- och fackförbund samlades data in.

Det preliminära resultatet av ICN:s nya undersökning, och andra studier från medlemsländerna, visar att vårdpersonalen upplever ökande psykisk ”nöd” då arbetsbelastningen ständigt växer. Uppgifterna visar att andelen sjuksköterskor med covid-19 är fortsatt hög. Dödsfallen uppges överstiga 2200.

Howard Catton, chef för Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN.

– Vi bevittnar ett komplext yrkesmässigt masstrauma. Sjuksköterskor arbetar så att de blir fysiskt utmattade. De utsätts också för enorm psykisk press, säger Howard Catton, chef för ICN i Geneve, i ett pressmeddelande.

– Sjuksköterskorna har obevekliga krav på sig att ta hand om covid-19-patienterna, hantera ökande antal dödsfall, stå inför släktingar som inte kan vara tillsammans med sina nära och kära och samtidigt oroa sig över bristen på skyddsutrustning, säger han.

ICN:s uppgifter visar att andelen sjuksköterskor som rapporterar psykisk ohälsa har ökat från 60 procent till 80 procent i många länder, sedan den första vågen av pandemin.

Ångest och utbrändhet

Insamlade studier från alla regioner i världen bekräftar trauma, ångest och utbrändhet inom vårdyrket.

– Det får en omedelbar effekt, men troligen också långvarig inverkan. Det kan orsaka en våg av posttraumatisk stresstörning, depression och ångest, säger Howard Catton.

Organisationen menar att det kan få förödande konsekvenser, både på kort och lång sikt, för enskilda sjuksköterskor. Men eftersom det drabbar så många får det konsekvenser för hela sjukvårdssystemen. Beräkningar visar att bristen på vårdpersonal i världen innan pandemin närmade sig 10 miljoner kommande år.

– Det kan inte finnas någon tvekan om att covid-19-effekten kommer att påverka det. Även om bara 10 till 15 procent av den nuvarande vårdpersonalen slutar kan vi få ett underskott på 14 miljoner sjuksköterskor till 2030, säger han.

ICN varnar för att det är ett framtida hot mot världshälsan.

– En sådan stor brist på vårdpersonal kan bli avgörande för världens befolknings hälsa det kommande decenniet.

Internationella sjuksköterskeorganisationen har tidigt i pandemin krävt av världens länders regeringar att de sätter in åtgärder för att skydda sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa.

Nu varnar ICN ännu skarpare:

– Pandemin riskerar att skada vårdyrket i generationer framöver om inte regeringar vidtar åtgärder nu för att ta itu med covid-19-effekten. Den visar att vi riskerar en flykt från yrket. Regeringarna måste agera nu för att skydda sjuksköterskeyrket.

Han menar att utan tillräckligt med sjuksköterskor kan världen inte uppnå Världshälsoorganisationens, WHO:s, mål om global hälsa. Undersökningen visar att sjuksköterskor också utsätts för trakasserier från personer som förnekar allvaret i pandemin eller är motståndare till vaccin.

Depression och ångest vanligt

• Japanska sjuksköterskeorganisationen rapporterar att 20% av sjuksköterskorna upplevt diskriminering eller fördomar under den första covidvågen.

• Amerikanska sjuksköterskeorganisationen rapporterar att 51% av sjuksköterskorna är ”överväldigade”. Andra rapporter från USA visar att 93% av vårdpersonalen upplevde stress, 76% rapporterade utmattning och utbrändhet.

• Brasilien: 49% av sjuksköterskorna rapporterar ångest och 25% depression.

• Kina: 60% av sjuksköterskorna rapporterar utmattning och 90% ångest.

• I Afrika visar en undersökning från 13 länder att 20% av den tillfrågade vårdpersonalen hade dagliga depressionssymtom under pandemin jämfört med 2% före pandemin.

• Spanien: 80% av sjuksköterskorna rapporterar symtom på ångest och ökad utbrändhet.

• Israel: 40% av sjuksköterskorna fruktar att ta hand om de sjuka med covid-19.

• Australien: 61% av vårdpersonalen rapporterar utbrändhet och 28% rapporterar depression. (Källa: ICN, Geneve)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida