ICN vill samarbeta med läkarna

11 augusti 1997

Läkare och sjuksköterskor är på många sätt ömsesidigt beroende av varandra. Många riktlinjer för arbetet, till exempel de som rör etiska ställningstaganden, är gemensamma, eftersom de utgår från patienternas behov och inte från respektive yrkesgrupps. Gränserna mellan de båda yrkena är stundom flytande, vilket gör att ansvaret ibland kan överlappa. Medicinska rön har stor betydelse för sjuksköterskornas arbete, samtidigt som omvårdnadsforskningen påverkar läkarnas. Därför leder den ständigt pågående konflikten mellan läkare och sjuksköterskor – de båda viktigaste yrkesgrupperna i vården – till onödiga kostnader och gör vården mindre effektiv.

Med de motiveringarna beslutade ICN-kongressen att inbjuda läkarnas internationella organisation World Medical Association till ett samarbete för att beskriva de båda yrkenas profiler, diskutera överlappande ansvarsområden och möjligheten att samarbeta för att minska konflikterna. ICN uppmanar också medlemsorganisationerna att på nationell nivå försöka utveckla ett motsvarande samarbete med de nationella läkarorganisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida