Ida kommer hem till patienten – i två olika roller
"För patienten är det skönt att slippa sitta i väntrum och kanske blir smittad av annat. För mig är det positivt att få andrum mellan patienter, och se och känna vad det är för väder ute. Det såg jag aldrig när jag arbetade på sjukhus" säger Ida Sjöberg, som ofta promenerar eller cyklar mellan sina patienter. Foto: Anders G Warne
mobil sjuksköterska

Ida kommer hem till patienten – i två olika roller

Ingen stress, glad respons från patienter och motion på arbetstid. Ida Sjöberg fick nog av den stressiga arbetsmiljön inom slutenvården. I dag jobbar hon som mobil sjuksköterska vid ett vårdbolag, men har samtidigt kvar en fot vid sin andra arbetsplats inom ASIH. "Jag behöver komplettera arbetet med de tunga sjukdomsfallen med de enklare. Samtidigt kan jag göra stor skillnad och avlasta sjukvården", säger hon.

Med en liten kamera filmar sjuksköterskan Ida Sjöberg in i örat på patienten Matilda.

De befinner sig varken på sjukhus eller vårdcentral, utan i en lägenhet på Kungsholmen i centrala Stockholm, i en soffa där Ida Sjöbergs medhavda vårdväska ligger uppslagen.

Ida Sjöberg har just kollat Matildas blodsocker, och övergår nu till att med hjälp av en liten apparat filma några sekunder i hennes öra.

– Du har jättefina hörselgångar och ingen infektion i örat, säger Ida Sjöberg, byter munstycke på den lilla apparaten, uppmanar Matilda att andas djupt, och lyssnar på hennes lungor.

Vården kommer hem. Ida Sjöberg ringer på hos Matilda, som jobbar hemifrån och har beställt hälsokontroll. Foto: Anders G Warne

Med apparaten kan hon både spela in hjärt- och lungljud och filmsekvenser i svalg och hörselgångar. Filmen skickas direkt till en av bolagets uppkopplade läkare, som kan bedöma fallet i realtid och ge direktiv, eller hantera det inom någon timme och sedan ringa upp.

– Har någon exempelvis halsfluss kan läkare se tecken på det i filmsekvensen. Vi har även med oss tester för halsfluss, berättar Ida Sjöberg och tillägger att det alltid är läkare som bedömer och ställer diagnos, även om det är hon som registrerar med kameran och kan se om halsen är svullen.

När vi åker hem till barnfamiljer har vi tid på oss att få barnen att känna sig trygga.

Ida Sjöberg, sjuksköterska.

Denna privata vårdform med mobil sjuksköterska som kommer hem till patienten är relativt ny i Sverige.

Bolaget Ally, som grundades av läkaren Alexander Åström, finns sedan fyra år tillbaka i Stockholm, Göteborg och Malmö med målet att expandera till fler städer.

Kontrast till tyngre jobb

Ida Sjöberg, som jobbat som mobil sjuksköterska för Ally i två år, ser det som ett sätt att komplettera de tyngre patienter hon har genom sitt arbete inom avancerad vård i hemmet, ASIH.

På just Matilda, som är frisk, gör hon bara en hälsokontroll. I övrigt kan de patienter hon åker, cyklar eller går hem till vara allt från äldre till barnfamiljer och unga som arbetar hemma. Det rör sig ofta om enkla åkommor som man vanligtvis söker hjälp för vid en vårdcentral.

– Men vissa patienter drar sig för att uppsöka vårdcentral för exempelvis en urinvägsinfektion, som vi kan testa för. Behandlar man inte den kan det gå upp i njurarna och orsaka blodförgiftning. Då kan det sluta med att patienten hamnar på sjukhus. Nu fångar vi upp dessa i hemmet och kan på så sätt också avlasta sjukhusen, resonerar Ida Sjöberg och lägger till:

– När vi åker hem till barnfamiljer har vi tid på oss att få barnen att känna sig trygga. Vissa barn tycker ju att det är obehagligt att vara på sjukhus eller vårdcentral.

Öronkoll. Ida Sjöberg kollar Matildas hörselgångar med en liten kamera. Filmen sänds i realtid till en läkare. Foto: Anders G Warne

Via ett telefonnummer eller en nedladdad app kontaktar patienter vårdbolaget, som inom någon timme sänder en sjuksköterska eller läkare hem till personen. Patienten betalar sedan via samma app, och inte via någon särskild försäkring. Det är sällan Ida Sjöberg har samma patient flera gånger. I så fall handlar det i regel om unga som ena gången har ont i halsen, nästa gång hostar och kontaktar vårdbolaget igen.

Ida Sjöberg har inte varit med om att någon hon kommit hem till varit alltför sjuk och behövt remitteras.

– Men visst, det skulle kunna hända. I så fall får vi ringa ambulans, säger hon, medan hon gör en saturation på Matilda.

Har kvar en fot inom ASIH

När Ida knappat in Matildas mätvärden plingar det till i Matildas mobiltelefon, en indikation på att sjuksköterskan nu är klar. Patienten kan då, om så önskas, kopplas ihop med läkare i ett videosamtal. I vårdbolagets app kan Matilda sedan betygsätta både besöket och personalen. Sjuksköterskan kan också betygsätta patienten: om man till exempel upplevt situationen som hotfull.

Under de två år hon arbetat för Ally har Ida Sjöberg dock aldrig känt sig hotad trots att hon ofta kommer ensam hem till patienterna. I och med att hon använder gps vet kollegorna också exakt var hon är.

Jag är en ”lång-stannare”. Jag stannar där jag trivs, och det gör jag här.

Hon njuter av sin mobila arbetsmiljö som inbegriper motion på arbetstid eftersom det ofta är gång- eller cykelavstånd mellan patienterna. För flera år sedan jobbade Ida Sjöberg inom geriatrisk slutenvård på Dalens sjukhus, ett arbete hon dock lämnade på grund av en alltför stressig arbetsmiljö. Medan hon i slutenvården ofta mötte pockande och arga anhöriga, får hon nu respons från människor som blir glatt överraskade när de får hem en sjuksköterska och slipper sitta i väntrum på vårdcentral.

Hon har dock valt att inte lämna sitt arbete inom ASIH, som ofta sker nattetid.

– Jag vill ha kvar en fot där. Det är en sådan trevlig vårdform, trots riktigt svåra livsöden. Patienterna är otroligt tacksamma. Man ser resultat på en gång, kan smärtlindra och ge dropp om någon inte kan äta, säger Ida Sjöberg, och tillägger:

– Men jag behöver komplettera arbetet med de tunga sjukdomsfallen med de enklare. Samtidigt kan jag göra stor skillnad och avlasta sjukvården.

Hon är inte en sjuksköterska som hoppar in på arbetsplatser korta perioder.

– Snarare är jag en ”lång-stannare”. Jag stannar där jag trivs, och det gör jag med denna vårdform, säger Ida Sjöberg och ger sig av för en kort avstämning på kontoret på Tegnérgatan, innan hon slutar för dagen.

Vill samarbeta med regionerna

Motsvarigheter till Ally finns i exempelvis USA, Österrike och Israel, berättar Alexander Åström, grundare och vd för bolaget. I Sverige är mobil vård ännu i sin linda, menar han. Liknande vårdformer finns i Danmark och Norge, men drivs där inom offentlig vård.

– Idén med Ally är att kombinera digitaliseringen med kvaliteten i ett fysiskt besök hemma hos patienten. I vissa fall behövs en bedömning på plats, och tanken är att vi inte ska behöva remittera vidare, säger Alexander Åström, som själv tidigare har arbetat kliniskt som läkare i Danmark, Norge och som neurokirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Alexander Åström är grundare och vd på Ally. Målet är att nå fler äldre multisjuka. Foto: Privat

Även om större delen av patienterna är unga, och de vanligaste diagnoserna är luftvägsymptom och öron-näsa-halsinfektioner, försöker bolaget även nå ut till äldre, enligt Alexander Åström.

– Vi har haft kontakt med regioner för att komma i kontakt med denna typ av patienter – som multisjuka äldre som åker in och ut på akutmottagningen. Vi skulle kunna fånga upp dessa patienter, så att de slipper slussas mellan hem, akut och närakut, säger han.

Hans mål är dock inte att denna patientgrupp ska behöva beställa vård via app, utan att regionerna via avtal med bolaget kan hänvisa till det för regionsubventionerad vård. Hittills har dock responsen från regionerna varit sval, konstaterar Alexander Åström.

Hur ser ni på risken att de som kontaktar er är för sjuka?

– Det där är vi väldigt noga med. Vi har ett slags triagering. Söker man sig till oss och har symtom som inte passar för denna vård finns en spärr i appen, som kan hänvisa till 112, berättar Alexander Åström.

Totalt har vårdbolaget nu 10-12 sjuksköterskor, en del av dem deltidsanställda, och 15 läkare. Den vård de erbjuder är knappast gratis – ett rutinbesök av en sjuksköterska ligger på nästan 600 kronor, ett läkarbesök hemma kostar nära 1 300.

I en tid då akut sjuksköterskebrist råder och många sjuksköterskor flyr arbetsmiljön i en slutenvård som blöder, är det rimligt att satsa på lättare vård – för dem som har råd?

– Det är svårt för mig att som privat aktör ta ansvar för de arbetsförhållanden som de stora sjukhusen skapar. Men om vi får över sjuksköterskor från slutenvården är vi i alla fall med och avlastar den, så att färre patienter hamnar där, säger Alexander Åström.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida