Idéer för utveckling får fondpengar

Vårdförbundet delar ut pengar till fyra projekt. De får tillsammans 100 000 kronor ur Karin Olssons fond.

8 november 2004

Pejman Golshan, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Mas i Malmö, kallar sitt projekt
Vi kan själva skapa en bättre arbetsplats. Han vill inspirera till ett synsätt och en metod som bygger på att enskilda medarbetare analyserar sin arbetsplats och sin arbetssituation och själva föreslår förbättringar som både gynnar medarbetare och verksamheten. Han får 30 000 kronor.

Samma summa får sjuksköterskan Anna Österberg i Norrtälje för projektet Barn som far illa. Hon vill förbättra och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen, barnläkarmottagningen, barn- och ungdomsmottagningens psykiatriska mottagning, övrig primärvård samt eventuellt också förskola och polis.

Sjuksköterskorna Susanne Larsson och Mariana Eriksson i Hammerdal, Jämtland, får 20 000 kronor för projektet Öka livs- och vårdkvaliteten för boende på äldreboende. De ska använda pengarna till att utbilda nyanställd personal i taktil massage.

Sjuksköterskan Lillemor Eklund i Skellefteå får
20 000 kronor för Utveckling av arbetsorganisationen på medicinavdelningen 7. Med projektet vill hon minska stressen och öka personalens arbetstillfredsställelse.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida