Ilska över extra pengar till läkare

Vårdförbundet i Dalarna protesterar mot att distriktsläkare som tar på sig fler patienter får upp till 10 000 kronor extra i månaden. Övriga anställda får inte någonting alls.

8 april 2002

I det avtal som hälso- och sjukvården i Dalarna har tecknat med Läkarföreningen där sägs att den distriktsläkare som arbetar heltid och tar hand om 2 400 patienter i stället för 1 800 får upp till 10 000 kronor extra i månaden. Orsaken till avtalet, enligt landstinget, är den stora bristen på läkare och att man på det här sättet ska kunna minska användningen av tillfälliga och dyra stafettläkare.

Vårdförbundet i Dalarna har protesterat mot avtalet i ett öppet brev till landstingsledningen. I brevet säger förbundet att ett ensidigt gynnande av en yrkesgrupp strider mot det dokument landstingsledningen tagit fram där man betonar vikten av fungerande team på vårdcentralerna. Vårdförbundet säger också, som jämförelse, att en distriktssköterska som måste ansvara för två eller tre områden inte får några extra pengar.

Lika illa är det för en distriktssköterska eller sjuksköterska som måste ersätta en kollega vid sjukdom, semester eller studier och för en sjuksköterska på en vårdavdelning som får utökat ansvar på grund av överbeläggningar och vakanta sjukskötersketjänster, skriver Vårdförbundet.

I ett svar på det öppna brevet säger en representant för landstinget att det inte ska innebära merarbete för vårdteamen om distriktsläkare ökar antalet patienter, eftersom »övriga medarbetare är dimensionerade efter full läkarbemanning«.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida