Inbjudan till skrivartävlan

3 oktober 2008

Svenska föreningen för medicinsk psykologi inbjuder till 2008 års skrivartävling.

Texten ska beröra det medicinsk-psykologiska området. Vi välkomnar alla slags bidrag: personliga rapporter, litterära texter, filosofiska, human- eller samhällsvetenskapliga rapporter eller undersökningar. Det väsentliga är att texten på ett angeläget sätt belyser vårdrelationer, praktiskt kliniska situationer, etiska och kulturella frågeställningar inom vård och behandling i en tid som ställer krav på såväl omprövning och förändring som på att bevara det goda och konstruktiva i befintliga former.

Bidragen får inte tidigare ha varit publicerade i ett litterärt eller vetenskapligt sammanhang. Författaren ges stor frihet i ämnesval och utformning av sitt bidrag, som dock inte får överstiga 8 sidor (1,5 radavstånd).

Priset för det vinnande bidraget är 6 000 kronor. Ytterligare något/några bidrag kan få heders­omnämnande och pris om 1 500 kr. De vinnande texterna publiceras bland annat i Bulletinen för medicinsk psykologi.

Bidragen i word-format ska vara bedömarkomittéen tillhanda senast den 15 december 2008.

För mer information, kontakta Henry Jablonski vid Svenska föreningen för medicinsk psykologi: drhj@jablonski.se.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida