Individuella löner under lupp

6 januari 2006

Hur individuell lön bidrar till verksamhetsutveckling diskuteras i boken Vad är ett bra arbetsresultat? utgiven på Kommentus förlag. Forskaren Lotte Alsterdal vid Arbetslivsinstitutet har under tre år studerat hur anställda och chefer på tre arbetsplatser (en intensivvårdsavdelning, en vårdcentral och en skola) ser på arbetsresultat och lönesättning. I Vårdfacket nr 6/05 skrev vi om hennes och kollegan Jan Wallenbergs forskningsprojekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida