Infarktrisk ofta oupptäckt

Hos många kvinnor syns inte ateroskleros med angiografi eftersom det inte bildas förträngningar utan placken sprider sig jämnt över hela blodkärlsväggen.

Det medför att dessa kvinnors ökade risk för hjärtinfarkt inte upptäcks, konstaterar forskarna bakom den så kallade Wise-studien vid National heart, lung and blood institute (nhlbi) i usa.

Plack förekommer hos dessa kvinnor också i de små artärerna i hjärtat med minskad syretillförsel och smärta som följd.

Chefen för nhlbi, Elizabeth G. Nabel, konstaterar att när kvinnorna inte får korrekt diagnos får de inte heller behandling för sin kärlkramp eller andra besvär och har fortsatt hög risk för hjärtinfarkt.

Forskarna bakom Wise-studien konstaterar att den ger en grund för fortsatta, kontrollerade kliniska studier om diagnostik och behandling av kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom.

Resultaten summeras i ett supplement till Journal of the American College of Cardiology den 6 februari, enligt ett pressmeddelande från National institutes of health.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida