Infarktrisk ökar vid akut infektion

7 februari 2005

NAkuta infektioner medför en tillfälligt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Det gör däremot inte vaccination mot influensa och stelkramp samt mot pneumokocker. Resultaten kommer från en engelsk studie med data om 20 000 personer med hjärtinfarkt och 19 000 med stroke. Bakgrunden är bevisen för att inflammation kan ha betydelse för uppkomsten av åderförkalkning. Risken var störst de närmaste dagarna efter att en patient fått diagnosen luftvägsinfektion eller urinvägsinfektion.

Källa: New England Journal of Medicine 2004;351:2611-2618.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida