Infektion kan ge diabetiker erektionsproblem

1 september 2006

Bland män med diabetes har erektionsproblem samband med infektion med cytomegalovirus och Chlamydia pneumoniae. De nederländska forskarna bakom studien fann att också nivåerna av inflammationsmarkörerna C-reaktivt protein och fibrinogen var förhöjda. Män med hjärt-kärlsjukdom har ofta också erektionsproblem. Men svårighet att få erektion kan enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg inte användas för att förutsäga risken för hjärtinfarkt. Studien visar att bland män som har haft svårt att få stånd var hjärtinfarkt bara lite vanligare än hos genomsnittet.

Källor: European Journal of Clinical Investigations 2006;36:497-502 och avhandlingen Erectile dysfunction in clinical practice with special focus on the correlation to myocardial infarction, lower urinary tract

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida