Infektionssjukdomar

9 februari 1998

Författare Stig Cronberg
Titel Infektioner.
320 sidor.
Förlag Liber 1997.
Cirkapris: 506 kronor.
ISBN 91-47-04876-x

Den sjätte upplagan av Infektioner har helt och hållet arbetats om för att stämma med vad som krävs för problembaserad inlärning. Det innebär att fallbeskrivningar inleder och är utgångspunkten för djupare diskussioner om infektioner och behandlingar. Innehållet i boken är dessutom disponerat så att barnets sjukdomar, åldringens, den gravida kvinnans, de immunsvagas med mera behandlas kategorivis. Diagnostik, läkemedel och de infektioner som drabbar olika organ beskrivs sammanfattande. Mikroorganismer beskrivs där de först nämns, vilket gör det nödvändigt att använda registret.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida