Inflyttare saknar mest förlorat nätverk

6 september 2004

Fanny Robichaud från Rawdon i Kanada, har studerat kvinnors erfarenheter av immigrantliv i Quebecs storstäder. Bland en lång rad svårigheter upplevde de förlusten av socialt nätverk som den värsta. Strategiska insatser behövs för att upptäcka och möta kvinnornas behov, och där spelar väl förberedda sjuksköterskor och barnmorskor en viktig roll, anser forskaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida