Inför modell för kompetensutveckling

7 september 1998

STOCKHOLM. Under två år har vårdutvecklingsenheten, personalenheten, Vårdförbundet och chefer på Huddinge sjukhus arbetat med att ta fram en kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterskor, barnmorskor och chefer. Modellen är nu klar och sjukhusledningen har tillsatt ett ettårigt projekt för att modellen ska införas praktiskt på avdelningarna. Projektet leds av barnmorskan Marie-Louise Orton, tidigare sektionsordförande för Vårdförbundet på sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida