Inför slutet

Inför slutet

Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv?Inger Benkel, Ulla Molander & Helle Wijk?Liber 2016 www.liber.se

30 november 2016

Palliativ medicin blev en egen medicinsk specialitet 2015, vilket författarna välkomnar. De inleder med att berätta om hospicerörelsen som började i härbärgen och kloster och utvecklades i England, där det första sjukhuset för enbart vård i livets slutskede öppnade 1967. I Sverige dröjde det ytterligare 20 år innan den första hospiceavdelningen startade på Ersta diakoni i Stockholm.

?I dag bygger palliativ vård på symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd och ska bedrivas överallt där det finns patienter med det behovet. Det personcentrerade förhållningssättet är ett mål även här; personen som behöver omvårdnad ska mötas som en partner och jämlike.

?Boken berättar också om vård när döden är nära och vänder sig till olika professioner, både under utbildning och i verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida