Barnmorskekrisen

Inför stormöte: ”Det är ingen skräckbild som ges”

Inför stormöte: ”Det är ingen skräckbild som ges”
"Region Stockholm borde bestämma sig för att garantera en barnmorska per födande", säger Emma Jonsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Stockholm. Foto: Getty Images.

Ikväll deltar 450 barnmorskor i Region Stockholm på ett digitalt möte om krisen inom förlossningsvården. En av dem är Vårdförbundets avdelningsordförande Emma Jonsson. ”Nu krävs akuta och uppriktiga åtgärder från politikerna”, säger hon.

Varför sker det här mötet?

– Det är Svenska barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm som tagit initiativet. Syftet som jag förstått det är att höra sig för hur barnmorskor i regionen upplever situationen just nu. Det är många som har anmält intresse så det är bara att hoppas att tekniken fungerar.

Emma Jonsson, barnmorska och avdelningsordförande i Vårdförbundet Stockholm. Foto: Vårdförbundet.

Hur reagerar du på de senaste veckornas utveckling inom förlossningsvården i Stockholm?

– Jag är inte överraskad, eftersom Vårdförbundet pratat om arbetsförhållanden, bemanningsproblem och underfinansiering länge. Nu är det många som säger upp sig eftersom de inte orkar längre och jag tycker det är bra att de reagerar. Vi som fackförbund kan säga mycket i frågan, och nu bekräftar barnmorskorna den situation vi har beskrivit. Det är ingen överdriven skräckbild som ges, utan barnmorskor beskriver sin verklighet.

Förra veckan skedde massuppsägning på Danderyds sjukhus. Vad tänker du om det?

– Ingen vill hamna i det här läget. Jag har efterlyst dialog om varför diskrepansen är så stor mellan politikernas och sjukhusledningarnas verklighetsbeskrivning och den vardag som barnmorskor säger att de upplever. Det stämmer inte alls överens. Då blir uttalanden som det Södersjukhusets vd Mikael Runsiö gjort i dagarna, om att ”förlossningsvården fungerar väl” en bränslefackla som leder till ökad irritation och frustration.

Mötet ikväll är fackövergripande. Har det varit splittrande att barnmorskor organiseras i två olika förbund?

– Det är förstås synd att vi är uppdelade i två olika förbund, tillsammans i en organisation hade vi varit ännu starkare. Men barnmorskor oavsett facklig tillhörighet har samma mål med förlossningsvården och det är en styrka.

Vad tror du att mötet ikväll kan leda till?

– Förhoppningsvis att vi fortsätter ställa krav på Region Stockholm att skjuta till mer pengar till förlossningsvården så att vi kan jobba utifrån forskning och evidensbaserad kunskap. Regionen borde på allvar bestämma sig för att garantera en barnmorska per födande. Undersökningar visar att fler barnmorskor kan tänka sig att återgå till förlossningen då. På sikt skulle det lösa bemanningen och skapa luft i systemet, vilket även skulle spilla över på eftervården som ibland anses bortglömd.

Ser du någon ljusning på den rådande krisen?

– Jag vet faktiskt inte. Det jag ser är att vi som kår är väldigt enade på det sättet att vi anser att det är nog nu. Vi kan inte acceptera arbetsvillkoren längre. Jag känner mig på riktigt väldigt orolig om politiker och regionledning inte tar den här situationen på tillräckligt stort allvar. De som sagt upp sig nu har en till tre månaders uppsägningstid. Vad gör man när de verkligen lämnar verksamheterna? Det krävs akuta och uppriktiga åtgärder, inte fluffiga löften som ligger långt borta.

Det görs politiska utspel i den här frågan just nu. Finns det en risk att förlossningsvården blir en bricka spelet inför valet nästa år?

– Ja, politiker ser möjligheter att plocka poäng i en fråga som de vet engagerar medborgarna. Men de kan inte vänta till valet. De behöver agera praktiskt och inte bara politiskt för att få det här att fungera redan nu.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida