Information om miljörisker med läkemedel

4 november 2005

Med syftet att förbättra miljön har Läkemedelsverket tillsammans med Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen, landstinget i Stockholm och Sveriges kommuner och landsting utarbetat en metod för att via internetsajten www.fass.se visa vilka miljörisker som finns med olika läkemedel.

Än så länge är informationen begränsad till antidepressiva SSRI-preparat (serotoninåterupptagshämmare), protonpumpshämmare (till exempel Losec), vitaminer och elektrolyter, men meningen är att det ska finnas miljöinformation för alla läkemedel inom fem år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida