Inga-Lill Hallberg ny professor

10 mars 1997

Ytterligare en disputerad sjuksköterska har utnämnts till professor. Omvårdnadsforskaren Inga-Lill Hallberg vid vårdhögskolan i Kristianstad blir professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet. Tjänsten är placerad vid Centrum för vårdvetenskap som tillhör den medicinska fakulteten.

Inga-Lill Hallberg är från början psykiatrisjuksköterska. Hon disputerade 1990 vid Umeå universitet på en avhandling om skrikbeteende hos dementa i psykogeriatrisk vård. Hon är också författare till flera böcker i psykiatrisk omvårdnad.
Inga-Lill Hallberg kommer att vara med i en debatt om omvårdnaden inför 2000-talet på Hälso- och sjukvårdsstämman i april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida