Inga nya titlar i FoU-serien

6 mars 2000

Vårdförbundet kommer att se över den totala publikationsverksamheten, i avsikt att undersöka möjligheterna att starta ett förlag. Därför hålls FoU-serien för närvarande på sparlåga. Ett fåtal redan påbörjade publikationer kommer att slutföras detta år. Försäljning av befintliga böcker i serien sker på sedvanligt sätt och lansering av förbundets nya instrument för kvalitetsmätning, KUPP-SISS, startar brett under våren.

Vill du diskutera idéer och uppslag till eventuell framtida utgivning i FoU-serien, eller dess efterföljare, kontakta Susanna Stubbendorff, som leder utredningen kring förlagsprojektet, på telefon 08-14 77 53.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida