Inga personnummer registreras vid aborter

1 oktober 2001

I framtiden kommer det inte att få finnas några personnummer när aborter registreras i patientregistret, enligt ett regeringsbeslut den 6 september om nya förordningar om hälsodataregister hos Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Varje abort kommer enbart att registreras som ett vårdtillfälle med diagnos, vårdenhet, ålder, åtgärd, tidpunkt för åtgärd samt planerad vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida