Ingen arbetsgrupp är konfliktfri

Vårdförbundet är med i ett projekt som syftar till att öva sina färdigheter i konflikthantering. "Det gäller att lära sig sin egen del i en konflikt", säger Eva Szutkowska, ombudsman på Vårdförbundet.

22 januari 2003

I samarbete med Röda korset och Lärarförbundet står Vårdförbundet bakom ett samverkansprojekt om konflikthantering. Tomas Jordan, docent på institutionen för arbetslivskunskap på Göteborgs universitet, är en av dem som leder kursen.

– Ett bra beslut att inte låta en journalist delta på kursen som är mycket personlig och går ut på att man berättar om egna konlikter i arbetsgruppen. Bättre då att besöka en kurs, säger han.

Tomas Jordan får medhåll av en anonym journalist på tidningen Vårdfacket, men mothugg av Eva Szutkowska som säger:

– Ingen arbetsplats är konfliktfri. Inte ens Vårdfacket. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida