Ingen brist på sjuksköterskor och barnmorskor

Fortsatt brist på läkare, men balans när det gäller sjuksköterskor och barnmorskor. Det är Socialstyrelsens bedömning både på kort och på lång sikt i den rapport som i dag lämnas till regeringen.

31 januari 2005

Socialstyrelsen gör sin bedömning inte i första hand efter någon definition av behovet av vård hos befolkningen. I stället görs den efter hur man tror att kommunernass och landstingens ekonomi kommer att utvecklas fram till 2020.

Med den utgångspunkten ? nämligen att huvudmännens ekonomiska förutsättningar kommer att förbli relativt oförändrade ? konstaterar Socialstyrelsen att det råder balans när det gäller tillgången på sjuksköterskor och barnmorskor. För den senare yrkesgruppen finns en viss osäkerhet, eftersom antalet barnmorskor kommer att minska fram till 2020 ? till skillnad från antalet sjuksköterskor, som kommer att öka med 10 procent mellan 2002 och 2020.

Socialstyrelsen räknar på samma sätt med att efterfrågan på läkare kommer att vara oförändrad. Samtidigt som prognosen är att antalet läkare med nuvarande utbildningsvolym kommer att vara oförändrat fram till 2010 och därefter minska något.

Ingen flykt från vården

Socialstyrelsen menar också att det inte finns någon ?flykt från vården? eftersom 90 procent av de läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i Sverige gör det i vården. Det finns således inte någon outnyttjad ”reserv” att tillgå.

Slutsatsen från Socialstyrelsen är att Sverige måste öka utbildningen av läkare för att möta behovet. Vi kan inte räkna med att fylla det genom att läkare från andra länder flyttar till Sverige.

Högskoleverket gjorde ungefär samma bedömning som Socialstyrelsen i en utvärdering i december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida