Ingen effekt av kalcium och D-vitamin

3 november 2006

Förebyggande behandling med kalcium och D-vitamin har inte visat sig ha effekt på frakturrisk hos kvinnor under 80 år. Det konstaterar en expertgrupp på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som har gått igenom det vetenskapliga underlag som finns på området. Slutsatsen gäller äldre kvinnor som bor hemma. För de allra äldsta, både män och kvinnor, på institution ger behandlingen däremot ett visst skydd mot benbrott.

Läs rapporten Behandling med vitamin D och kalcium på www.sbu.se, klicka på rapporter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida