Ingen karensdag för kräksjuka

Anställda i landstinget i Västernorrland som drabbas av kräksjukan stängs av från arbetet. På det sättet slipper de löneavdrag genom karensdag.

28 januari 2003

Kräksjukan har dragit fram över hela landet nu i vinter. På en del håll har epidemin varit extra svår, bland annat i Västernorrland. Där har det tidvis varit besöksförbud, intagningsstopp och stopp för planerade operationer på alla de fyra sjukhusen i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Bland de anställda har ställts krav på att de som smittats ska slippa löneavdrag för karensdagen när de insjuknar och tvingas vara hemma från jobbet.

Landstinget har dock löst det på ett för personalen positivt sätt, genom att använda sig av löneavtalets paragraf om avstängning.

Så här står det i ett brev undertecknat av landstingets förhandlingschef Eva Bystedt:

?Arbetstagare, som insjuknar, skall avstängas under den tid som bedöms nödvändig för att förhindra att personen är smittbärare. Under avstängningstiden utges bibehållen lön enligt AB § 9 mom 5.?

– Många medlemmar har drabbats, en del flera gånger, och vi tycker att landstinget har löst frågan på ett alldeles utmärkt sätt, säger Conny Carlsson, vice ordförande i Vårdförbundet i Västernorrland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida