Ingen risk för miljön i dag – men framtiden osäker

Dagens användning av läkemedel orsakar inte några akuta miljörisker, men hur det ser ut på sikt är oklart. Det här sägs i en utredning som Läkemedelsverket i dag överlämande till socialminister Lars Engqvist.

24 augusti 2004

Utredningen har inte haft något lätt jobb eftersom, som man säger, data för miljöriskbedömning ofta antingen är bristfälliga eller saknas och man fått en begränsad tid för utredningsarbetet. Därför har man valt ut bara 27 aktiva läkemedelssubstanser. Urvalet har gjorts utifrån halveringstider/nedbrytbarhet, vad man fått fram i litteratur om förekomst i miljön och svensk försäljningsstatistik.

Enligt uttredningen finns det två humanläkemedelssubstanser som kan påverka vattenmiljön: könshormonerna östradiol och etinylöstradiol. På grund av brister i faktaunderlaget var det omöjligt att göra någon bedömning av fem av de 27 substanserna. När det gäller övriga 20 finns det inte någon akut risk för vattenmiljön, enligt utredningen.

Kan finnas långsiktiga risker

Samtidigt säger man att det inte går att utesluta långsiktiga risker. Och att man behöver utreda mer de effekter olika läkemedel kan ha tillsammans.

Läkemedelsverket vill sedan att miljöaspekterna ska få större betydelse i läkemedelshanteringen. Verket efterlyser också en ökad miljöhänsyn inom EU och en förbättrad avfallshantering.

Behövs bättre produktinformation

Utredningen har även tittat på kosmetiska och hygieniska produkter och konstaterar att en del av ämnena har negativa effekter för miljön eller bedöms miljöfarliga. Även på det här området föreslås åtgärder, bland annat ökad miljöhänsyn i lagstiftningen och förbättrad information om produkternas innehåll.  

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida