»Ingen saknar den gamla modellen«

Iva har delat in dygnet i skift och bara ob-skift ger extra ersättning utöver grundlönen.

7 februari 2000

Marie Thorén är sjuksköterska och avdelningschef på iva och mycket positiv till den förändring som skett:

– Flexibiliteten har ökat. Fler än tidigare arbetar rotation och vi skulle aldrig ha klarat sommaren utan förändringen.

Kerstin Karlsson, sjuksköterska och Vårdförbundets företrädare, håller med.

– Jag tror inte att någon vill ha tillbaka den gamla modellen, säger hon.

När förändringsarbetet startade var alla överens om att ingen skulle få förlora något på ett nytt system. Idag finns det dock några som har lägre lön än förr.

– De har valt att inte längre arbeta kvällar och helger för att i stället få mer fritid, säger Marie Thorén.

Sedan systemet infördes i juli har några deltidare gått upp till heltid för att tjäna mer. Några heltidare har gått ner på deltid eftersom de ändå tjänar lika mycket som på »den gamla tiden«. De bättre löneförmånerna har finansierats på olika sätt: genom minskad övertidsersättning, att nattersättningen och ersättningen för blandad tjänst tagits bort och genom en del av de lokala revisionspengarna (hälften av dessa las på höjda grundlöner och den andra hälften på ob-ersättningen).

Precis som Gun-Britt Simu på röntgen pekar Marie Thorén och Kerstin Karlsson på vikten av att ha ledningen med sig i förändringsarbetet. De har också sett samma nackdelar: en risk för att någon alltid tar på sig svåra tider för att ingen annan vill, att det inte finns några överlappningstider och att tid för reflexion saknas.

Ingen kan gnälla längre
Marie Thorén pekar också på den enskildes ökade ansvar.

– Man måste vara solidarisk. Om någon inte justerar sina tider i tid ställer det till med problem för kamraterna. Det går inte längre att överlåta schemaarbetet på någon annan och man måste lägga sina tider så att verksamheten fungerar, säger hon och tillägger:

– För oss chefer finns det en annan fördel. Ingen kan gnälla på sina arbetstider, man har ju önskat sig dem själv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida