Inget tvång att arbeta rotation

4 oktober 1999

NORRBOTTEN. För ett år sedan började diskussionerna om rotationstjänstgöring vid det nya sjukhuset i Sunderbyn. Vårdförbundets lokala avdelning har hela tiden förespråkat frivillighet, något som arbetsgivaren länge inte ens ville uttala sig om. Nu har dock parterna kommit överens, även när det gäller nyanställda. Och Vårdförbundet har fått som man ville, total frivillighet kommer att råda för alla. Den som arbetar på rotationsschema får också en arbetstidsförkortning till 37,58 timmar i veckan. Dessutom gäller avtalet inte bara Sunderby sjukhus utan hela länet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida