Inget vårdavtal utan kollektivavtal

11 januari 1999

GÄVLEBORG. I Gävleborg finns privata familjeläkare som saknar kollektivavtal, och det är inte bra, menar Vårdförbundet, Saco, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. I en skrivelse till landstinget har de därför fört fram att landstinget ska kräva att det finns kollektivavtal med berörda organisationer innan vårdavtal tecknas med en entreprenör.

»Privata vårdgivare får inte tillåtas konkurrera genom dumpning av de anställdas anställningsvillkor«, säger de fyra facken.

I skrivelsen finns ytterligare ett krav: att det i vårdavtalen skrivs in att där ska finnas samma principer för meddelarfrihet, yttrandefrihet och offentlighet som i offentlig verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida