Inget vite i Jönköping

7 februari 2005

Det blir inget vite för bristande arbetsmiljö på vårdcentralerna i Jönköping. Men nya arbetsmiljöinspektioner väntar i år. När inspektioner gjordes under början av 2004 på åtta vårdcentraler konstaterades en rad brister bland annat en otydlighet i vem som har ansvar för vad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida