Ingrid Andersson hedersdoktor

Sjuksköterskan och politikern Ingrid Andersson har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten i Uppsala.

27 januari 2004

Ingrid Andersson har en lång tid bakom sig både som sjuksköterska och politiker. Sin sjuksköterskexamen tog hon i Uppsala 1962. Under 19 år arbetade hon som nattsjuksköterska på kirurgen i Enköping.

1982 valdes hon in i riksdagen och satt kvar där till 1998. Sedan 1994 är hon ordförande i Uppsala läns landsting och ledamot i landstingsstyrelsen.

Ingrid Andersson har haft en rad förtroendeuppdrag. För närvarande är hon bland annat ledamot i kommittén för genetisk integritet och Statens medicinsk-etiska råd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida