Inhyrd personal behövs för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön är så dålig att patientsäkerheten är i fara om ingenting görs, hävdar Vårdförbundet i Södermanland.

5 november 2001

Arbetssituationen för Vårdförbundets medlemmar i Södermanland upplevs som kanske värre än någonsin. Många säger att de går på knä och inte längre orkar med det allt tyngre arbetet.

– Vi har en allt större brist på sjuksköterskor och totalt saknas det enligt våra beräkningar över etthundra sjuksköterskor i landstinget. Eftersom även långtidssjukskrivningarna – nästan hundra sjuksköterskor – har ökat blir trycket på alla som finns kvar ännu större, säger Marie Håkansson, Vårdförbundets ordförande i Södermanland.

Bemanningsföretag
Den lokala avdelningen kräver snabba åtgärder, i första hand att landstinget löser den akuta situationen med hjälp av bemanningsföretag.

– Det är en kortsiktig åtgärd, men nödvändig för att den ordinarie personalen ska kunna återhämta sig. Dessutom krävs fler förebyggande åtgärder och bättre rehabilitering av de långtidssjuka, säger Marie Håkansson.

Enligt Marie Håkansson har det gått så långt att man inte längre hinner rapportera alla mindre incidenter som förekommit. Därmed är både patientsäkerheten och vårdkvaliteten i fara om inget görs.

– Det här innebär inte att det är problem på alla enheter eller att man gör ett dåligt jobb på andra, men personalen varken orkar eller hinner göra det de vill och borde, säger hon.

Till saken hör att landstinget så sent som i våras kom överens med de fackliga organisationerna om en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.

– Den fungerar inte, speciellt inte arbetet med riktade åtgärder på arbetsplatser med stora problem, menar Marie Håkansson.

Situationen är allvarlig
Landstinget har tidigare tagit ett principbeslut om att inte använda sig av bemanningsföretag. Men efter Vårdförbundets larm har landstingsrådet Pelle Lantz, ansvarig för personalfrågor, sagt att han håller med om att situationen är allvarlig och att han kan tänka sig att frångå beslutet. Han säger att det nu är upp till varje förvaltning att komma med förslag till lösningar.

Vårdförbundet har också börjat agera. Representanter för Vårdförbundets ledning i länet har träffat cirka 250 medlemmar på luncher på de tre sjukhusen. Arbetsgivaren har stått för kostnaderna och personalen har fått gå dit på arbetstid.

– Vi har fått många bra förslag som vi nu kommer att presentera för de olika förvaltningsledningarna, säger Marie Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida