Inkontinens genetiskt betingat i hälften av fallen

Benägenhet att utveckla urininkontinens beror i hälften av fallen på våra gener, visar en studie från Sahlgrenska akademin i samarbete med Karolinska institutets tvillingregister.

Uppgifterna om urininkontinens, överaktiv blåsa och andra nedre urinvägsbesvär från över 25 000 svenska tvillingar mellan 20 och 26 års ålder analyserades med en statistisk metod som mäter hur mycket av skillnaden mellan människor som beror på genetiska olikheter.

Ingen inkontinensgen

Genom att jämföra hur vanliga de olika urinvägsbesvären var hos enäggstvillingar med identisk genuppsättning och tvåäggstvillingar som delar hälften av sitt genetiska material kunde forskarna dra slutsatser om den relativa betydelsen av genetiska faktorer och gemensam eller individuell miljö. 

– För första gången kan vi för olika typer av urinvägsbesvär visa hur viktig den genetiska komponenten är, säger gynekologen Anna Lena Wennberg, en av forskarna bakom studien.

För urininkontinens kunde forskarna se att 51 procent kan förklaras av genetiska faktorer. För nokturi, det tillstånd som gör att man måste gå upp och kissa flera gånger per natt, fanns det i vart tredje fall en genetisk förklaring.

Anna Lena Wennberg tror att flera gener spelar in och samverkar med miljöfaktorer eller orsakar sjukdomar som i sin tur ökar risken för inkontinens.  

Miljöfaktorer påverkbara

 – Även om vi nu vet att en stor del av variationen människor emellan beror på gener kommer en del av behandlingen även fortsättningsvis att riktas in på miljöfaktorer som vi lättare kan påverka, som rökning och övervikt, säger hon.

Ungefär var tredje kvinna drabbas någon gång i livet av ofrivilligt urinläckage. Inkontinens, överaktiv blåsa och andra nedre urinvägsbesvär kan bland annat orsakas av hög ålder, övervikt, graviditet och förlossning samt stroke och andra neurologiska sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida