INLEDAREN

Ett år har gått sedan vi kom med det första numret av nya Vårdfacket. Vi har varit spända på vad ni läsare tycker. Nu har vår läsarundersökning gett svaret.

7 februari 2005

Först tack alla ni 748 som tog er tid att besvara vår enkät! Vi hade naturligtvis hoppats på att läsarundersökningen skulle visa ett positivt resultat efter förändringen av tidningen, men hade inte kunnat drömma om vilket bra betyg vi skulle få!

Det visade sig att hela 64 procent fler läsare än tidigare tycker att vi gör en mycket bra tidning, en siffra som vi gläder oss åt och tar som bevis på att vi tänkte rätt när vi planerade den nya tidningen. I den planeringen utgick vi från vad ni läsare tyckte, och önskade, i tidigare läsarundersökningar. Tydligen har vi åtminstone delvis lyckats uppfylla de förväntningarna.

Bland de olika yrkesgrupperna har ni biomedicinska analytiker ökat ert betyg kraftigt. Vi är glada över att ni har upptäckt att vi uppmärksammar era frågor mer än tidigare i tidningen.

De som är minst nöjda med tidningen är nu röntgensjuksköterskorna. Vi lovar att framöver också försöka beskriva er verklighet på ett bättre sätt!

Fortfarande är det studenter och vårdlärare som ligger i topp när det gäller att värdesätta Vårdfacket. Vi inbillar oss att det innebär att Vårdfacket kan användas i undervisningen och därmed bidrar till kunskapsspridningen i vården.

Den genomsnittliga lästiden för en Vårdfacket ligger nu på 36 minuter, en siffra som stått sig bra genom åren, trots ett allt större medieutbud och ökad konkurrens om läsarens tid.

Som i alla våra tidigare läsarundersökningar, ligger ansvarsfallen även den här gången i topp när det gäller läsning. Hela 77 procent läser alltid eller nästan alltid den avdelningen i tidningen. Den är också högt värderad, 88 procent tycker att ansvarsfallen är mycket eller ganska bra.
I era kommentarer kan vi läsa att ansvarsfallen ger tankar och lärande, i och med att de beskriver en verklighet där man kan känna igen sig.

I läsetoppen finns också etik, läkemedel, medicinsk vetenskap och lönefrågor. I värderingen kan vi utläsa att ni tycker att vi borde bli bättre på att skriva om löner, något vi nu diskuterar och arbetar vidare med.

När det gäller våra nya ämnessidor har vi också fått bra respons. Ämnessidorna Medicin, Hälsa och Läkemedel läses mest, medan de något smalare ämnena Ledarskap och Studier&karriär har aningen lägre siffror. Etiknovellen är den av de nya delarna i tidningen som får allra högst betyg.

Till sist, tack för ert stora engagemang i vår temasatsning! Hela 317 av er gav oss tips på nya teman via undersökningen. Vi bugar och tar emot, det blir en skatt att ösa ur när vi planerar kommande års teman!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida