Inledaren

När mamma dog hade hon inte minsta antydan till trycksår. Den sista tiden låg hon helt inbäddad i kuddar. När kuddarna inte räckte till fick gosedjuren rycka in.

1 november 2006

I demensens slutstadium blev min 90-åriga mamma sängliggande. Hon var oförmögen att röra sig och sov den mesta tiden. Vid varje vändning plockades alla kuddarna bort från sängen och placerades sedan noga tillbaka för att skydda alla utsatta delar på den magra kroppen. Bakom den knotiga skuldran låg hennes allra mjukaste kanin, den hon hade tyckt mest om att titta på och ordlöst prata med den sista vakna tiden.

Jag frågade en av undersköterskorna om hur vanligt det
var med trycksår på äldreboendet numera. »Trycksår, nej det ser vi nästan aldrig längre, vi gör så mycket för att förebygga det.«

Jag blev positivt överraskad. Trots många år av forskning och ny kunskap, hör vi ofta om forskare som klagar på att det är så svårt att nå ut, att få vården att ta till sig och verkligen använda sig av kunskapen. För att inte tala om alla larm i massmedia om brister i äldrevården.

Här fanns, på en vanlig demensavdelning på en mindre ort i landet, full kunskap om det förebyggande arbetet. Ett arbete som också lett till att ett stort hälsoproblem för de äldre helt verkade ha försvunnit.

I vår artikel från äldreboendet Vitsippan i Holmsund berättar personalen om hur mycket som händer när man väl börjar mäta problem som undernäring, trycksår och fall.

Mätningar ger systematik och ord på problemen. Det blir lättare att följa upp och se resultatet av de förebyggande insatserna.

Vitsippan ingår i ett försök att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för omvårdnad i äldrevården. Modellen kommer från de medicinska kvalitetsregistren som gör att olika kliniker kan jämföra sina resultat. De registren har på många håll lett till stora förändringar när kliniker upptäckt att de inte når upp till de bästa resultaten i landet.

På samma sätt som olika sjukhus inom akutsjukvården kan uppvisa skiftande resultat, så kan naturligtvis också äldrevården göra det. Många enheter har kommit långt i sin kvalitetsutveckling medan andra släpar efter. Det är från den senare gruppen som larmen om vanvård hörs i medierapporteringen. Den goda kvaliteten tiger still och man kan, som jag, bli överraskad när allt fungerar utmärkt.

Det nya projektet Senior Alert som drivs av Jönköpingslandstinget med stöd av Vårdförbundet blir ett viktigt tillskott i äldrevårdens kvalitetsutveckling. Där finns också sedan tidigare BraVå, Vårdförbundets kvalitetskriterier för äldrevården, som används på många enheter runtom i landet.

I den nya regeringens budgetproposition talas i flera stycken om vikten av att höja kvaliteten i äldrevården genom att söka mer kunskap. Det är en bra strävan, men missa inte att ta vara på den kunskapsutveckling som redan skapats i äldrevården!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida