Inrätta en matombudsman för äldre

7 oktober 2005

Äldre människor behöver någon som bevakar deras intressen när det gäller mat. I kommunerna skulle kompetenta sjuksköterskor kunna ta det ansvaret, säger Birgitta Sidenvall, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid högskolan i Jönköping. Hon har, tillsammans med forskare inom hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, skickat sitt förslag till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida